Tiền điện tử để thanh toán
Tiền điện tử đầu tiên trên thế giới không có lạm phát Proof-of-Work
Dựa trên công nghệ chuỗi khối
TẢI VỀ

Các phiên bản khác

Dogmcoin là gì?

Dogmcoin là một dạng tiền tệ ngang hàng của mạng Internet cho phép thanh toán tức thời và gần như miễn phí cho bất kỳ ai trên thế giới. Dogmcoin là một mạng lưới thanh toán toàn cầu dựa trên mã nguồn mở và có tính chất phân tán thuần túy không cần có bất cứ thực thể quản lý trung tâm nào. Mạng lưới được bảo đảm bằng các định luật toán học và giúp từng người kiểm soát được tài chính của chính mình. Nhờ có sự hỗ trợ đáng kể trong ngành công nghiệp, khối lượng giao dịch và tính thanh khoản, Dogmcoin là một phương tiện trung gian thương mại đã qua thử thách bên cạnh Bitcoin.

Cộng đồng

Tìm sự hỗ trợ trên số lượng cộng đồng Dogmcoin ngày càng tăng:

Tài nguyên

Thông tin cơ bản và thông tin giao dịch của các loại tiền điện tử khác nhau như dogmcoin bitcoin litecoin dogecoin có thể được tìm thấy trên các trang web thông tin lớn:

Phần Mêm Mã Nguồn Mở

Dogmcoin là một dự án phần mềm mã nguồn mở được công bố dưới giấy phép mở MIT/X11 trong đó cho phép bạn có quyền chạy, sửa đổi và sao chép phần mềm đồng thời phân phối bản sửa đổi tùy theo ý muốn. Phần mềm này có một quá trình xuất bản minh bạch qua đó cho phép việc kiểm tra một cách độc lập các tập tin chạy và mã nguồn tương ứng.

Blockchain

So với đồng Bitcoin, Dogmcoin Blockchain có khả năng xử lý khối lượng giao dịch tối đa cao hơn, do mạng lưới tạo ra block thường xuyên hơn cho phép một số lượng lớn các giao dịch mà không cần phải sửa đổi phần mềm trong tương lai.
Kết quả là người dùng có được thời gian xác nhận giao dịch nhanh hơn, trong khi vẫn có khả năng chờ đợi nhiều xác nhận khi thực hiện một giao dịch lớn.

Mã hóa ví tiền

Mã hóa ví tiền giúp bạn bảo vệ túi tiền của bạn một cách an toàn nhất. Bạn có thể xem các giao dịch và số dư tài khoản của bạn, nhưng sẽ được yêu cầu nhập mật mã riêng của bạn trước khi tiêu dogmcoin.
Điều này bảo vệ dành bạn khỏi virus hay trojan ăn cắp tiền cũng như kiểm tra sự tỉnh táo của bạn trước khi thanh toán

Phần thưởng

Dogmcoin ra đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2013. Cả dogmcoin và bitcoin và litecoin đều có giới hạn tổng số lượng. Giới hạn tối đa của dogmcoin là 90,6 tỷ DOGM. Dogmcoin
là tiền điện tử đầu tiên trên thế giới không có lạm phát. Người khai thác chỉ có thể khai thác phí chuyển tiền của mọi người.